Rượu, bia ngày Tết: Bộ Y tế khuyến cáo mỗi ngày không uống quá 2 lon bia

​Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo không nên uống quá hai đơn vị cồn/ngày với nam giới, một đơn vị cồn/ngày đối với nữ giới và không uống quá 5 ngày/tuần.