Tây Ninh: Xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Từ khi áp dụng Nghị định 100, tình hình vi phạm nồng độ cồn tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh đã giảm đi đáng kể, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.