Nhiều tuyến đường bị ngập úng cục bộ sẽ sớm được sửa chữa khắc phục

Nhiều tuyến đường ngập úng cục bộ khi trời mưa đã được UBND tỉnh chỉ đạo sửa chữa, khắc phục nhanh chóng.