Sách

Tại buổi lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập huyện Tân Châu vừa qua, lãnh đạo huyện công bố, ra mắt cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ huyện Tân Châu, giai đoạn 1989-2020". Quyển sách tập hợp nhiều thông tin, hình ảnh giá trị về huyện Tân Châu trong chặng đường hơn 30 năm hình thành và phát triển.