Bộ Y tế làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tây Ninh

Dịp này, Bộ Y tế hỗ trợ tỉnh Tây Ninh 5 máy thở chức năng cao, 2 hệ thống oxy dòng cao HFNO, 5.000 khẩu trang, 60.000 test nhanh kháng nguyên. Ðồng thời cho các chuyên gia hỗ trợ tỉnh về công tác xét nghiệm, truy vết, tầm soát...