Tân Biên: Trao đổi thông tin đối ngoại với các huyện giáp biên

Trong năm 2019 chính quyền, lực lượng vũ trang của các bên luôn duy trì và giữ vững mối quan hệ hợp tác, đảm bảo hoàn thành cho việc phân giới, cắm mốc trên toàn tuyến.