UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5

Chiều 31.5, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5.2023. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Võ Đức Trong, Dương Văn Thắng, Trần Văn Chiến cùng chủ trì phiên họp.