Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp

Mới đây, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng ký ban hành Chỉ thị của Tỉnh uỷ Tây Ninh về việc tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.