Quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh vừa ban hành chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ nhằm ngăn chặn kịp thời việc lây lan dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh.