Kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021: Dự kiến diễn ra từ ngày 8- 10.12.2020

Chiều 27.11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Họp báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.