UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh đồ ăn chay

Trong thời gian gần đây, nhu cầu sử dụng thực phẩm chay tăng cao, nên đã có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chay hoạt động rất đa dạng. Tuy nhiên, nhiều cơ sở nhỏ lẻ, hộ gia đình chưa đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.