Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh họp đột xuất chỉ đạo công tác phòng chống dịch

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở khu vực biên giới, chiều 28.2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh họp đột xuất nhằm triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch trên địa bàn.