Quyết liệt kéo giảm tình trạng đảng viên bị xoá tên và xin ra khỏi Đảng
Kỳ 2: Tập trung tháo gỡ

Trước tình hình đảng viên bị xoá tên, xin ra khỏi đảng giai đoạn 2015-2020 nhiều hơn trước đây, Tỉnh uỷ Tây Ninh đưa ra nhiều giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn từ cơ sở.