Sinh hoạt Đảng trong lòng địch

Còn bà Nguyễn Thị Minh, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định, ngay từ những năm 1956-1959, Tỉnh uỷ đã xây dựng được cơ sở nội tuyến rất mạnh ở Tua Hai, có chi bộ Ðảng trong Trung đoàn 32 thuộc Sư đoàn 13 nguỵ. Chi bộ đã nhiều lần xin binh biến khởi nghĩa nhưng Tỉnh uỷ chỉ đạo cứ tiếp tục phát triển cơ sở, chờ thời cơ. Sau đó, chi bộ 3 đảng viên này bị lộ, bị bắt rồi bị đày ra Côn Ðảo. Nếu các đảng viên này khai ra, thì các cơ sở nội tuyến khác, các đảng viên còn trong lòng địch sẽ bị liên luỵ.