Nhiều giải pháp giúp người dân hiểu và chọn dịch vụ công trực tuyến

Với quyết tâm cải cách hành chính (CCHC), tạo tiền đề chuyển đổi số, thành phố Tây Ninh có nhiều cách làm mới, khá hiệu quả, trong đó có các giải pháp thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến thời gian qua.