CATN: Cải cách hành chính để phục vụ công tác tốt hơn

Cùng chung mục tiêu hướng đến chính quyền điện tử, thời gian qua, Công an Tây Ninh đã có nhiều giải pháp, cách làm hữu ích nhằm tạo sự tiện lợi cho người dân.