baotayninh.vn

Cải cách hành chính và chuyển đổi số: Nội lực để xây dựng và phát triển thành phố Tây Ninh

Mức độ hài lòng của các cá nhân, doanh nghiệp đối với cung cách phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố được nâng cao từ 86% của năm 2014 lên 97% của năm 2023 và có thời điểm được đánh giá đạt 100%.