Chỉ số CCHC và chỉ số SIPAS Tây Ninh tiếp tục tăng

Tỉnh Tây Ninh, chỉ số CCHC năm 2019 đạt 80,05%, nằm vị trí số 44 (tăng 4 bậc so với 2018) thuộc các tỉnh, thành phố nhóm B; chỉ số SIPAS cũng tiếp tục tăng so với trước- đạt 83,45% xếp vị trí thứ 40 trên cả nước (năm 2018 là 81,24%, năm 2017 đạt 79,76%).