Nhiều sáng kiến có giá trị, tăng hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

Trong bất cứ lĩnh vực nào, sáng kiến đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hoá quy trình xử lý công việc, nâng cao hiệu quả công việc. Đối với cải cách hành chính (CCHC), sáng kiến còn góp phần rất tích cực vào mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, cải thiện các chỉ số CCHC của tỉnh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư.