Tây Ninh xếp thứ 24/63, thuộc nhóm khá

Theo báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) công bố sáng 15.4, Tây Ninh đạt 64,16 điểm, xếp hạng 24/63 tỉnh thành, thuộc nhóm khá, giảm 9 hạng so với năm 2019 (năm 2019, Tây Ninh xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố với 67,05 điểm).