Tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp các thủ tục hành chính

Ngày 18.7, UBND tỉnh ban hành công văn số 2379 về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch bệnh.