Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách hành chính

Từ ngày 27.7 đến 5.8, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và cải cách hành chính (CCHC) cho lãnh đạo Văn phòng phụ trách CCHC, phòng chuyên môn có số hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh nhiều; công chức tham mưu CCHC, phụ trách công nghệ thông tin, phụ trách bộ phận Một cửa khối sở, ban, ngành, khối UBND huyện, thị xã, thành phố và cấp xã.