Thông tin nào được tích hợp vào thẻ căn cước?

Từ ngày 1-7, thẻ căn cước chính thức được đưa vào sử dụng, một số thông tin cần thiết cũng sẽ được tích hợp vào thẻ căn cước để tạo thuận lợi cho người dân.