Ông Phạm Văn Hoạ có cam kết không khiếu nại về sau

UBND xã Lộc Ninh cung cấp cho phóng viên Báo Tây Ninh biên bản làm việc và đơn xin cam kết của ông Hoạ với nội dung không khiếu nại về sau đối với toàn bộ diện tích đất tại khu vực TTNK8. Trên biên bản làm việc đề ngày 6.4.2011, đơn xin cam kết ngày 19.4.2011 đều có chữ ký, điểm chỉ, ghi rõ họ tên ông Phạm Văn Hoạ; cùng đóng dấu mộc xác nhận của Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh.