Không có dấu hiệu của tội phạm bắt cóc trẻ con

Căn cứ theo quy định hiện hành, có thể thấy việc bà Út và Vân tự ý đưa cháu Trâm về nhà không phải là hành vi bắt cóc trẻ con hay chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.