Kỳ 1: S.O.S

Thời gian gần đây, tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có chiều hướng phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.