Siết chặt biên giới

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã bước sang giai đoạn mới, hạ mức độ phòng, chống dịch ở nội địa, đưa các hoạt động kinh tế xã hội, đời sống người dân dần trở lại bình thường. Dù vậy, trên tuyến biên giới, cán bộ chiến sĩ các lực lượng Biên phòng, Công an, Quân sự địa phương vẫn đang ngày đêm căng mình chống dịch.