Nữ trinh sát hết lòng vì công việc

Làm việc với sự tận tâm, nhạy bén, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chị Thuỷ vinh dự là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến được Công an Tây Ninh tuyên dương trong dịp chào mừng 60 năm Ngày thành lập Cảnh sát nhân dân