Tổ chức đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ

Tối 25.5, Đảng ủy, Ban chỉ huy Trung đoàn 5 (Sư đoàn 5, Quân khu 7) tổ chức đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ mới năm 2020. Dự buổi đối thoại có lãnh đạo Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn; thủ trưởng, trợ lý 4 cơ quan: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật; Chỉ huy Tiểu đoàn 5, 6.