Chủ đầu tư “đứng ngồi không yên” !

Trong bài báo vừa nêu, người dân khu phố An Thới, phường An Hòa kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, có giải pháp nhanh nhất để giúp người dân khu vực này có nước sạch sinh hoạt sử dụng.