Thành phố Tây Ninh đơn vị điểm tổ chức Lễ giao nhận, quân năm 2022

Chiều 18.1, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thành phố hội nghị chốt quân số giao quân năm 2022 và triển khai kế hoạch tổ chức Hội trại “Tuổi trẻ tòng quân”; Lễ giao, nhận quân năm 2022. Ông Phạm Trung Chánh- Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thành phố chủ trì hội nghị.