Sư đoàn 5: Nhiều hoạt động chào mừng Xuân Canh Tý năm 2020

Các hoạt động nhân dịp tết là sự động viên, khích lệ để các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo.