Bài 3: Trước sau... không như một

Theo dõi những người chuyên xuyên tạc, bóp méo thông tin về tình hình đất nước, dễ nhận thấy đó là những người trước sau không như một. Khi còn đương chức, họ viết khác; khi không còn giữ chức vụ hoặc bị kỷ luật, giọng điệu của chính con người ấy, lại khác. Không chỉ những người luống tuổi, một số người còn trẻ, được học hành tử tế cũng hùa theo giọng điệu này để làm sai lệch thông tin một cách có chủ đích.