baotayninh.vn

Tập trung thảo luận các nội dung trình kỳ họp

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, chiều 7.12, HĐND tỉnh khoá X chia 3 tổ thảo luận về các nội dung trình kỳ họp.