Sôi nổi hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

Những ngày gần đây công tác chuẩn bị bầu cử trở nên sôi nổi, bước vào giai đoạn tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri. Qua đó, cử tri bày tỏ tâm tư, kỳ vọng với những đại biểu HĐND tương lai.