Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Từ 24.4 - 24.5.2024:

Hệ thống phản ánh hiện trường tiếp nhận 120 phản ánh 

Cập nhật ngày: 01/06/2024 - 04:15

BTNO - Từ ngày 24.4 đến 24.5.2024, hệ thống phản ánh hiện trường tiếp nhận 120 phản ánh, trong đó: đã trả lời 88 phản ánh (trong hạn 85 phản ánh, trễ hạn 3 phản ánh); chưa trả lời 32 phản ánh (trong hạn 21 phản ánh, quá hạn 11 phản ánh).

Hệ thống phản ánh hiện trường 1022.

Qua nội dung trả lời của các đơn vị, hệ thống ghi nhận được 11 lượt đánh giá của người dân, trong đó: 4 đánh giá hài lòng, 3 đánh giá chấp nhận, 4 đánh giá không hài lòng. Bên cạnh đó, trong tháng 5.2024, hệ thống ghi nhận 465 tài khoản công dân đăng ký mới.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, từ kết quả tiếp nhận và xử lý phản ánh, có thể thấy hệ thống đã đáp ứng nhu cầu gửi phản ánh của người dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xử lý vẫn còn gặp tình trạng đánh giá “Không hài lòng” đối với nội dung xử lý của các đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá, nguyên nhân dẫn đến việc người gửi phản ánh đánh giá trên là do nội dung xử lý phản ánh của các đơn vị chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, điển hình là các nội dung trả lời chỉ nêu ý kiến chỉ đạo và chưa có kết quả xử lý cụ thể; đối với những phản ánh cần sự phối hợp giữa nhiều đơn vị thì không bảo đảm hạn xử lý theo quy định.

Một số phản ánh kiến nghị trên hệ thống phản ánh hiện trường.

Nhằm tăng cường sự tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị lãnh đạo các đơn vị, địa phương quan tâm, chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện xử lý phản ánh bảo đảm theo thời gian và chất lượng theo quy định.

Giang Hà