Pháp luật   Tư vấn pháp luật

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Có bắt buộc phải đổi sổ đỏ, sổ hồng theo mẫu mới Luật Đất đai 2024? 

Cập nhật ngày: 17/05/2024 - 23:30

Hiện Bộ TN&MT đã đề xuất mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai 2024. Nhiều người băn khoăn liệu có phải đi đổi lại sổ hồng, sổ đỏ khi Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực.

Bộ Tài Nguyên và Môi trường đề xuất mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mới:

Theo đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu trong dự thảo Thông tư quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính, mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới sẽ có nhiều thay đổi. Cụ thể: giấy chứng nhận mới chỉ còn 2 trang, thông tin trong giấy sẽ được chuyển sang trang 1. Cũng theo dự thảo, Quốc huy được thu nhỏ đặt góc trái trang 1, chính giữa là dòng chữ GIẤY CHỨNG NHẬN, bên dưới được chuyển thành dòng chữ "QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT"

Các thông tin thửa đất gồm: thửa đất số, loại đất thời hạn sử dụng, nguồn gốc sử dụng, địa chỉ; các thông tin tài sản gắn liền với đất, ghi chú, sơ đồ thửa đất, chứng nhận của cấp có thẩm quyền trước đây ở trang 2 thì tại mẫu chứng nhận mới sẽ được đưa ra trang 1.

Bên cạnh việc thay đổi vị trí những nội dung của mẫu giấy cũ, tại đề xuất mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới sẽ có thêm bảng biểu thông tin tài sản gắn liền với đất kê khai thêm các nội dung như: Tên tài sản/ hạng mục công trình; diện tích xây dựng (m2); diện tích sàn hoặc công suất; kết cấu chủ yếu; cấp công trình; số tầng; năm hoàn thành xây dựng; thời hạn sở hữu.

Ở trang 2 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới sẽ chỉ còn thông tin Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận và Số vào sổ sau khi cấp giấy chứng nhận.

Bên cạnh đó, nhằm chống làm giả, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất in mã QR ở trên cùng góc phải trang 1 trên giấy chứng nhận và thông tin phản hồi.

Có bắt buộc phải đổi sổ đỏ, sổ hồng theo mẫu mới Luật Đất đai 2024?
Khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai 2024 quy định:  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp trước ngày 01/01/2025 vẫn có giá trị pháp lý. Như vậy, người sử dụng đất đã được cấp sổ đỏ, sổ hồng trước ngày 01/01/2025 không bắt buộc phải đổi lại sổ đỏ, sổ hồng theo Luật Đất đai 2024. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Luật Đất đai 2024.

Theo khoản 4 Điều 256 Luật Đất đai 2024, đối với trường hợp sổ đỏ, sổ hồng cấp cho hộ gia đình trước ngày 01/01/2025 nếu có nhu cầu thì được cấp đổi sang mẫu mới và ghi đầy đủ tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất. Việc xác định thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình sẽ do các thành viên này tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nguồn GĐXH