“Mùa” dịch, nhiều doanh nghiệp cho lao động nghỉ không lương

Trước diễn biến nguy hiểm, khó lường của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lẫn trong nước đã phải ngừng sản xuất, kinh doanh và cho người lao động nghỉ việc hoặc tạm thời nghỉ làm.