Tây Ninh sẽ phối hợp với TP.Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ

Chiều ngày 29.5, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp lấy ý kiến dự thảo nội dung kế hoạch tổ chức Hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ.