Doanh nghiệp vận tải: Chung tay phòng, chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hoạt động kinh doanh vận tải gặp không ít khó khăn. Tỉnh và các cơ quan chức năng trên địa bàn luôn tạo mọi điều kiện bảo đảm nhu cầu vận tải, lưu thông hàng hoá và phòng, chống dịch hiệu quả.