Khánh thành nhà máy ấp trứng gia cầm công nghệ cao Bel Gà Tây Ninh

Ngày 17.4, Công ty cổ phần Bel Gà (Bel Gà) tổ chức lễ khánh thành nhà máy ấp trứng gia cầm công nghệ cao Bel Gà Tây Ninh tại Khu công nghiệp Thành Thành Công (phường An Hoà, thị xã Trảng Bàng).