Giải quyết cho hơn 3.500 hộ vay vốn trong năm 2019

Trong năm 2019, Ngân hàng CSXH huyện Gò dầu đã giải ngân gần 80 tỷ đồng cho hơn 3.500 hộ vay, với tổng dư nợ đến cuối năm 2019 gần 255 tỷ đồng.