Tăng cường vai trò của HTX trong chuỗi giá trị Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản

Nhằm hỗ trợ hoạt động liên doanh, liên kết của các Hợp tác xã (HTX), ngày 26.10, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II, tổ chức Hội thảo chuyên đề “tăng cường vai trò của HTX trong chuỗi giá trị và liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập kinh tế quốc tế” cho các HTX nông nghiệp trên địa bàn Tây Ninh.