Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xe taxi trên địa bàn tỉnh

Cùng với sự phát triển của du lịch, vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh cũng nhanh chóng phát triển theo, tạo thuận lợi cho hành khách khi di chuyển.