Hòa Thành: Nâng cao công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường

Mới đây, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hòa Thành Nguyễn Nam Hưng làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát đối với UBND thị xã về thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư trên địa bàn.