Việt Nam có 6 tỷ phú trong danh sách thế giới

2021 là năm Việt Nam có nhiều đại diện nhất trong danh sách những người sở hữu tài sản tỷ USD của Forbes.