Mở hướng phát triển dịch vụ du lịch kết nối cộng đồng

Thị xã Bảng Bàng là địa phương có nhiều tiềm năng để mời gọi đầu tư, phát triển thương mại và du lịch. Đặc sản bánh tráng phơi sương rất nổi tiếng, với lễ hội bánh tráng phơi sương được tổ chức 2 năm/lần đã tạo dấu ấn cho du khách khi đến Tây Ninh.