Tăng cường công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi quay trở lại

Nguy cơ dịch tả heo châu Phi tiếp tục tái phát và lây lan trên diện rộng trong thời gian tới là rất cao, đặc biệt khi người chăn nuôi đang tập trung tái đàn, tăng đàn nhưng việc áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ còn hạn chế.