Chia sẻ:

Tây Ninh sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân

Chính trị 27-02-2021

Cùng với các địa phương trên cả nước, công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đang được tỉnh Tây Ninh triển khai tích cực.

Tâm Giang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI