Chia sẻ:

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm tiếp xúc cử tri phường Ninh Thạnh

Chính trị 26-10-2021

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh và HĐND thành phố Tây Ninh thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 1 HĐND tỉnh, HĐND Thành phố và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI