Chia sẻ:

Về nguồn, họp mặt cán bộ công đoàn

Xã hội 21-07-2024

Kể từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Tây Ninh đã trải qua 10 lần Đại hội. Hiện nay, ông Trần Lê Duy giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Đại Dương

 

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI