Chia sẻ:

Từ 1/1/2023 áp dụng quy trình giám định Bảo hiểm y tế mới

Xã hội 02-01-2023

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành quy trình giám định bảo hiểm y tế mới, áp dụng từ ngày 1/1/2023, thay thế quy trình hiện nay.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI