Chia sẻ:

Tìm hiểu các vi phạm và chế tài liên quan đến bầu cử

Pháp luật 08-03-2021

Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và là ngày hội lớn để nhân dân phát huy quyền dân chủ, trực tiếp lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI