Chia sẻ:

Quyền nuôi con sau ly hôn và các vấn đề pháp lý cần biết

Pháp luật 19-05-2022

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con, nhưng lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

TVPL

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI