Chia sẻ:

Năm 2022: Không để xảy ra tình trạng án oan trong hoạt động tố tụng

Pháp luật 08-12-2022

Tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2022.

Vũ Nguyệt–Nhật Quang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI