Chia sẻ:

Hụi online–nguy cơ mất vốn, tìm ẩn rủi ro

Pháp luật 25-06-2022

Không chỉ riêng đối với hụi truyền thống, mà cả hụi Online thì những người tham gia hụi Online thường dựa trên “sự tin tưởng” “sức ảnh hưởng của chủ hụi: địa vị xã hội, mối quan hệ quen biết” nên họ không chú trọng đến các rủi ro.

GGLS

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI