Chia sẻ:

Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh thường niên về Blockchain

Lần đầu tiên với sự phối hợp của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam VINASA (vi na sa) cùng Hiệp hội Blockchain Việt Nam, Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh về Blockchain với quy mô quốc tế. 

BTNO

 

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI