Chia sẻ:

Giới thiệu công nghệ lò đốt rác thải sinh hoạt và các giải pháp xử lý chất thải rắn

Ngày 25.4, ông Trần Minh Sơn- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị giới thiệu công nghệ lò đốt rác thải sinh hoạt và các giải pháp xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. 

Minh Dương

 

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI