Chia sẻ:

Hơn 3.000 tỷ đồng nâng cấp đường sắt Bắc - Nam

Kinh tế 18-05-2022

Bộ Giao thông vận tải   đang thẩm định Báo cáo nghiên cứu đầu tư xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp đường sắt đoạn Hà Nội - Vinh, đoạn Vinh - Nha Trang và đoạn Nha Trang - Sài Gòn với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI