Chia sẻ:

Nhập khẩu đường tăng bất thường

Kinh tế 30-08-2021

Phản ánh từ Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) cho thấy, mặc dù Việt Nam đã chính thức áp thuế chống bán phá giá đường Thái Lan 5 năm, nhưng thời gian qua vẫn tiếp tục xảy ra hiện tượng bất thường trong xuất khẩu đường vào Việt Nam từ một số quốc gia ASEAN như Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar và Indonesia.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI