Chia sẻ:

Tập Đoàn tài chính đa quốc gia dự báo viễn cảnh của kinh tế Việt Nam năm 2021

Kinh tế 14-09-2021

Tập đoàn tài chính đa quốc gia HSBC Việt Nam đã đặt ra hai viễn cảnh cho nền kinh tế Việt Nam đến cuối năm 2021.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI