Chia sẻ:

Đề xuất giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp

Kinh tế 23-09-2021

Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến góp ý tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI