Chia sẻ:

Ký sự Vàm Cỏ Đông
Tập 9: Thủy lộ sông Vàm-Phần 2

Sông Vàm Cỏ Đông, từng là một trong hai thủy lộ chính của những lưu dân người Việt lên khai khẩn đất đai và giữ gìn bờ cõi trước khi có con đường thiên lý. Con sông cũng là một thủy lộ vận chuyển khí tài, binh lính trong những trận càn của giặc thời kháng chiến.

Báo Tây Ninh

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI