Chia sẻ:

Thanh tra 33 đầu mối kinh doanh, nhập khẩu xăng dầu

Pháp luật 21-02-2022

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định thanh tra các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh, nhập khẩu xăng dầu của Bộ Công Thương. Theo đó, Đoàn Thanh tra của Bộ Công Thương sẽ thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của 33 thương nhân kinh doanh xăng dầu trong giai đoạn từ 1/1/2021 đến 11/2/2022.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI