Chia sẻ:

Bế mạc Đại hội Đại biểu huyện Bến Cầu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Chính trị 27-07-2020

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Bến Cầu đề ra mục tiêu tổng quát, đó là: tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển toàn diện kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh…

Nguyễn Thiện

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI