Hiệu quả hoạt động của một Quỹ tín dụng nhân dân vùng sâu, biên giới

Cập nhật ngày: 31/03/2009 - 10:02

Các cá nhân được khen thưởng

Mặc dù chỉ là một tổ chức tín dụng tập thể ở vùng nông thôn sâu, nhưng Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) xã Long Thuận (Bến Cầu) đã hoạt động rất hiệu quả. Tổng nguồn vốn của QTDND tính đến hết tháng 12.2008 là 10 tỷ 378 triệu đồng, so năm 2007 tăng 392 triệu đồng, đạt 94,35% so KH, vốn điều lệ là 476 triệu đồng so cùng kỳ năm 2007 tăng 31 triệu đồng đạt 95,2% so KH. Đáng chú ý QTDND Long Thuận huy động được số vốn gởi nhàn rỗi trong nhân dân là 5 tỷ 980 triệu đồng. Đối với công tác sử dụng vốn, tổng dư nợ đến tháng 12 năm 2008 là 9 tỷ 240 triệu đồng. Đối với các dự án cho vay ngắn hạn như: cho vay chăn nuôi, sản xuất là 8 tỷ 170 triệu đồng với 531 lượt vay, cho vay kinh doanh, dịch vụ là 1 tỷ 70 triệu đồng với 33 lượt vay. Đối với các thành viên là nông dân thường xuyên vay vốn, QTDND Long Thuận đầu tư cho vay đạt tổng doanh số 21 tỷ 74 triệu đồng với 1.358 lượt vay, bình quân mỗi lượt vay trên 15 triệu đồng, chủ yếu là vay vốn ngắn hạn chăn nuôi sản xuất, trong đó nợ xấu là 32 triệu đồng, chỉ chiếm tỷ lệ 0,35%.

Những kết quả trên là nỗ lực của tập thể CBCNV của QTDND. Tuy nhiên, trong năm 2008 QTDND Long Thuận vẫn còn không ít khó khăn do trong thời gian qua luôn biến động về lãi suất, từ đó vốn huy động tại chỗ còn rất hạn chế. Trong dịp tổng kết hoạt động 2008, QTDND Long Thuận đã khen thưởng cho 13 cá nhân gồm: 5 cá nhân có vốn gởi nhàn rỗi thường xuyên, 5 cá nhân là khách hàng vay vốn hoàn trả nợ lãi và gốc đúng kỳ hạn và 3 cá nhân là CBCNV của QTDND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

MINH TIÊN


Liên kết hữu ích