Hoà Thành: Triển khai Nghị quyết Trung ương 6 cho cán bộ công chức

Cập nhật ngày: 18/04/2013 - 04:43
HTML clipboard

Đại biểu dự hội nghị

(BTNO)- Trong hai ngày 17-18.4, tại Hoà Thành, Ban Tuyên giáo-Ban Dân vận huyện đã tổ chức hội nghị triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Có hơn 400 cán bộ, công nhân viên chức chưa là đảng viên đang công tác tại các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang huyện tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, báo cáo viên đã trình bày nội dung cơ bản của Nghị quyết 19, Nghị quyết 20, các Kết luận số 49, 50, 51 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), nhằm tạo được sự thống nhất về ý chí và hành động, tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức; động viên cán bộ công chức các cấp, các ngành, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời, vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào quá trình công tác, lao động, học tập…

Loan Phương