Năm 2009, sản xuất công nghiệp Tây Ninh tăng gần 17% so với cùng kỳ

Cập nhật ngày: 28/12/2009 - 02:52

Giá trị sản xuất ngành dệt may tăng hơn 55% so với năm 2008.

Tháng 12.2009, giá trị sản xuất công nghiệp trong tỉnh đạt trên 705.718 triệu đồng, tăng hơn 9,5% so với tháng trước. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2009 đạt 6.653 tỷ đồng, tăng gần 17% so cùng kỳ. Cả 3 khu vực nhà nước, ngoài quốc doanh, đầu tư nước ngoài đều tăng trưởng, trong đó khu vực nhà nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất (67,62%). Các sản phẩm công nghiệp có giá trị sản xuất tăng cao như dệt may, chế biến gỗ… Trong đó, ngành dệt may tăng 8,1% so với tháng 11, tăng hơn 55% so cùng kỳ. Ngành sản xuất chất khoáng phi kim tăng 244% so với năm 2008 (đạt 829.484 triệu đồng).

So với năm 2008, kim ngạch xuất khẩu năm 2009 đạt gần 694,5 triệu USD, tăng gần 6,4% (tăng chủ yếu ở khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với giá trị xuất khẩu chiếm 527,67 triệu USD; các khối doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp dân doanh, hộ cá thể đều giảm). Tuy giá trị xuất khẩu ở khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng cao nhưng chủ yếu vẫn là gia công hàng dệt may, giày thể thao... Các mặt hàng xuất khẩu giữ mức tăng trưởng khá cao trong năm 2009 là hạt điều nhân (45%); tinh bột mì (46,4%), mủ cao su thành phẩm (121,8%).

Kim ngạch nhập khẩu năm 2009 đạt 351,7 triệu USD, giảm hơn 9,5% so cùng kỳ. Giá trị nhập khẩu ở các khối doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ cá thể đều giảm.

HOÀNG THI


Liên kết hữu ích