BẢNG BÁO GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN BÁO IN VÀ ONLINE TÂY NINH NĂM 2017

BẢNG BÁO GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN BÁO IN VÀ ONLINE TÂY NINH

Ban Biên tập Báo Tây Ninh xin thông báo giá đăng quảng cáo trên Báo Tây Ninh thứ 2,4,6,7 như sau:

          * Số lượng phát hành:   15.000 tờ/kỳ

          * Khổ báo:                      29 cm x 41 cm        

Nội dung

2 màu

4 màu (Báo thứ bảy)

Nguyên trang           (10 dm2)

6.000.000 đ / kỳ

10.000.000 đ / kỳ

¾ trang                 (7.50 dm2)

4.500.000 đ / kỳ

7.500.000 đ /kỳ

½ trang                      (5 dm2)

3.000.000 đ / kỳ

5.000.000 đ / kỳ

                                 3.5 dm2

2.250.000 đ / kỳ

 

                                    3 dm2

2.000.000 đ / kỳ

 

¼ trang                 (2.50 dm2)

1.750.000 đ / kỳ

 

1/5 trang                    (2 dm2)

1.400.000 đ / kỳ

 

1/8 trang                (1.25dm2)

900.000 đ / kỳ

 

1/10 trang             (1.00 dm2)

750.000 đ / kỳ

 

                                 2/3 dm2

500.000 đ / kỳ

 

                                 1/2 dm2

375.000 đ / kỳ

 

                                 1/3 dm2

250.000 đ / kỳ

 

 

Đối với Báo điện tử:

Vị trí

Kích thước

(pixel)

Giá

Từ 1- 5 tháng

Từ 6 - 11 tháng

Từ 12 tháng trở lên

Đầu trang

500 x 100

10.000.000 đ/tháng

8.000.000 đ/tháng

7.000.000 đ/tháng

Paner giữa trang trên cùng

Logo phải trên cùng

660 x 100

300 x 300

5.000.000 đ/tháng

4.000.000 đ/tháng

3.000.000 đ/tháng

Các Paner giữa trang còn lại

Logo phải dưới cùng

660 x 100

300 x 600

4.000.000 đ/tháng

3.000.000 đ/tháng

2.500.000 đ/tháng

Logo phải

300 x 300

3.000.000 đ/tháng

2.500.000 đ/tháng

2.000.000 đ/tháng

Banner bên phải trong trang truyền hình

300 x 600

3.000.000 đ/tháng

2.500.000 đ/tháng

2.000.000 đ/tháng

 

Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT.

*Ghi chú:  Trường hợp bên tham gia quảng cáo muốn đặt logo, flash quảng cáo tại các vị trí khác trên trang web hoặc kích thước khác thì hai bên sẽ thỏa thuận giá trị hợp đồng và mức phí tạo lập.                                        

Các Doanh nghiệp Nhà nước, DNTN hoặc cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu quảng cáo trên Báo Tây Ninh, xin liên hệ Toà soạn Báo Tây Ninh, địa chỉ: 221 đường 30/4 thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066. 3813293 - 0974687475 gặp Thuỷ

- Email: quangcaobtn@gmail.com   –  Fax: 066. 3812651

- Huỳnh Anh: Phó trưởng Phòng Thông tin Kinh tế - Quảng cáo

            ĐT: 0913.884.102 - huynhanhbtn@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của quý khách.

BAN BIÊN TẬP BÁO TÂY NINH

Tải File đính kèm