BẢNG BÁO GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN BÁO IN VÀ ONLINE TÂY NINH NĂM 2017

Ban Biên tập Báo Tây Ninh xin thông báo giá đăng quảng cáo trên Báo Tây Ninh như sau:

1. Báo in: phát hành thứ 2,4,6,7:

          * Số lượng phát hành:   15.000 tờ/kỳ

          * Khổ báo:                      29 cm x 41 cm       

 

-Nguyên trang  ( 10 dm² )

-1/2 trang        ( 5 dm² )

-1/4 trang      ( 2,5 dm² )

-1/5 trang        ( 2 dm² )

-1/8 trang     ( 1,25 dm² )

-1/10 trang       ( 1 dm² )

2 màu (thứ 2 - 4 - 6)

6.000.000 đ/kỳ

3.000.000 đ/kỳ

1.750.000 đ/kỳ

1.400.000 đ/kỳ

900.000 đ/kỳ

750.000 đ/kỳ

4 màu (thứ 7)

10.000.000 đ/kỳ

5.000.000 đ/kỳ

 

 

2. Báo điện tử:

Vị trí

Kích thước

(pixel)

Giá

Từ 1- 5 tháng

Từ 6 - 11 tháng

Từ 12 tháng trở lên

Logo phải

300 x 300

3.000.000 đ/tháng

2.500.000 đ/tháng

2.000.000 đ/tháng

 

*Ghi chú:

- Trường hợp bên tham gia quảng cáo muốn đặt logo, flash quảng cáo tại các vị trí khác trên trang web hoặc kích thước khác thì hai bên sẽ thỏa thuận giá trị hợp đồng và mức phí tạo lập.

Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT.                                                                                   

Các Doanh nghiệp Nhà nước, DNTN hoặc cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu quảng cáo trên Báo Tây Ninh, xin liên hệ Toà soạn Báo Tây Ninh, địa chỉ: 221 đường 30/4 thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066. 3813293 - 0974.687475 gặp Thuỷ

- Email: quangcaobtn@gmail.com   –  Fax: 066. 3812651

- Huỳnh Anh: Phó trưởng Phòng Thông tin Kinh tế - Quảng cáo

            ĐT: 0913.884.102 - huynhanhbtn@gmail.com.

Xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của quý khách.

BAN BIÊN TẬP BÁO TÂY NINH

Tải File đính kèm