UBND tỉnh họp giao ban XDCB tháng 5.2009: Có chuyển biến nhưng vẫn chậm

Cập nhật ngày: 30/05/2009 - 09:19

Tham dự cuộc họp ngày 29.5.2009, có lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị và một số doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực XDCB trong tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân chủ trì hội nghị.

Về tiến độ XDCB trong 5 tháng đầu năm 2009, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Huỳnh Văn Quang báo cáo cho biết, năm 2009 tổng vốn kế hoạch XDCB địa phương quản lý là 1.142 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương là 827,4 tỷ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ là 148,5 tỷ đồng, vốn vay Bộ Tài chính là 66,1 tỷ đồng và vốn vay KBNN Trung ương 100 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm, giá trị cấp phát vốn phần do khối tỉnh quản lý thực hiện được gần 170 tỷ đồng, bao gồm: vốn ngân sách địa phương hơn 50,6 tỷ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ hơn 20,5 tỷ đồng và vốn vay KBNN Trung ương là 98,5 tỷ đồng. Riêng phần do khối huyện, thị quản lý chưa tổng hợp đầy đủ. Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch XDCB trong tháng 5 so với 4 tháng đầu năm 2009 có chuyển biến nhưng chưa tích cực và rõ nét. Trong thời gian qua, các sở, ngành, các huyện thị đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện kế hoạch XDCB. Tuy nhiên tiến độ triển khai dự án và tiến độ giải ngân vốn vẫn còn chậm.

Tại cuộc họp, các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực XDCB nêu lên những vấn đề đang gặp khó khăn như khâu giải phóng mặt bằng và nhu cầu đá xây dựng. Lãnh đạo các huyện, thị xã và các sở, ngành tỉnh báo cáo tình hình XDCB tại đơn vị trong 5 tháng qua, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc, đề xuất những kiến nghị đối với UBND tỉnh. Lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường… giải trình những vấn đề do các doanh nghiệp, của các sở ngành và các huyện, thị đặt ra đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, giải quyết khó khăn.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đánh giá trong tháng 5 tiến độ giải ngân vẫn còn rất chậm. Sắp tới, các sở ngành liên quan tiếp tục phân khai hết nguồn vốn được giao, đẩy mạnh tiến độ thi công những công trình đã khởi công, đồng thời lập hồ sơ thanh toán khối lượng đã thực hiện để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Đối với những dự án đầu tư mới, chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục để triển khai thi công. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phải chấp hành nghiêm chế độ báo cáo thường xuyên theo quy định để UBND tỉnh nắm bắt, chỉ đạo xử lý kịp thời, đẩy nhanh tiến độ XDCB năm 2009.

S.T