Xã hội   Giáo dục

[Infographic] Các mốc quan trọng của kỳ thi THPT 2020

 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ chính thức diễn ra vào tháng 8. Thí sinh cần lưu ý một số mốc thời gian quan trọng của kỳ thi.

[Infographic] Các mốc quan trọng của kỳ thi THPT 2020

[Infographic] Các mốc quan trọng của kỳ thi THPT 2020

Nguồn nhandan