Bí thư Tỉnh ủy
Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ban Chấp hành Đảng bộ
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy