[Infographic] Những ai được thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19

 

Để đảm bảo thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo đúng quy định hiện hành về chế độ bảo hiểm y tế, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2731/BHXH-CSYT gửi các đơn vị về việc thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ BHYT.

[Infographic] Những ai được thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19

Nguồn NLDO