Thời Sự - Chính trị   Nhân sự mới

[Infographics] Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc

 

Sáng 28.8, tại Kỳ họp lần thứ 18, HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã xem xét và quyết định thông qua bầu chức danh do HĐND bầu. Kết quả, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh uỷ đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu 49/51 (vắng 2 đại biểu), đạt tỷ lệ 96%.

[Infographics] Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc

BTNO