[Infographics] Giới khoa học dự báo về tương lai của đại dịch COVID-19 

Cập nhật ngày: 07/12/2021 - 09:20

Trong bối cảnh COVID-19 vẫn hoành hành tại nhiều khu vực trên thế giới, các nhà khoa học nỗ lực tìm cách lập biểu đồ dự báo khu vực và thời điểm cụ thể đại dịch COVID-19 sẽ trở thành bệnh đặc hữu.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn hoành hành tại nhiều khu vực trên thế giới, các nhà khoa học đang nỗ lực tìm cách lập biểu đồ dự báo khu vực và thời điểm cụ thể đại dịch COVID-19 sẽ trở thành bệnh đặc hữu.

Nguồn TTXVN/Vietnam+