Thời Sự - Chính trị   Nhân sự mới

[Infographics] Tiểu sử Tân Chủ tịch Nước Tô Lâm

Với 472 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 96,92% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
[Infographics] Tiểu sử Tân Chủ tịch Nước Tô Lâm
Thiết kế: Ngọc Trâm