Thời Sự - Chính trị   Nhân sự mới

[Infographics] Tiểu sử Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội đối với ông Trần Thanh Mẫn. Kết quả 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết (475/475 đại biểu) tán thành Nghị quyết.

Báo Tây Ninh trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử đồng chí Trần Thanh Mẫn:

[Infographics] Tiểu sử Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn