Cán bộ Mặt trận:

Ðóng góp thầm lặng trên mặt trận phòng, chống dịch

 

Nhìn lại những kết quả đã làm được để thấy trong khó khăn, thách thức của đại dịch Covid-19, hệ thống MTTQ các cấp nói chung, những cán bộ Mặt trận nói riêng đã kịp thời, sâu sát cơ sở, chăm lo đời sống người dân.

Ðóng góp thầm lặng trên mặt trận phòng, chống dịch

Bài, ảnh: Phương Thuý

Thiết kế: Ngọc Trâm