Pháp luật   Tư vấn pháp luật

Ðốt rác trong khu dân cư bị xử lý như thế nào?

Cập nhật ngày: 14/07/2018 - 20:28

BTN - Nếu làm ô nhiễm môi trường thì phải chấm dứt hành vi gây ô nhiễm, thực hiện các biện pháp để khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại..

Hỏi: Một người hàng xóm thường xuyên chất rác sinh hoạt thành đống đốt gây khói và ô nhiễm không khí. Tôi và những người xung quanh góp ý nhưng người này vẫn cứ đốt. Khi họp tại khu dân cư, địa phương đã nhắc nhở nhưng tình trạng vẫn không chấm dứt. Trường hợp này xử lý về mặt pháp luật được không?

 

(dancoitptn@gmail.com)

Ðáp: Nếu mọi người trong khu dân cư và chính quyền địa phương đã tuyên truyền, nhắc nhở nhiều lần mà người hàng xóm vẫn không chấm dứt, trường hợp này có thể xử lý về mặt hành chính.

Ðiều 172 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ bảo vệ môi trường như sau: “Khi thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thì chủ thể phải tuân theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nếu làm ô nhiễm môi trường thì phải chấm dứt hành vi gây ô nhiễm, thực hiện các biện pháp để khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại”.

Nếu nhà hàng xóm có hành vi chất rác thải đốt gây ra khói, ô nhiễm không khí và không có ý thức khắc phục, hành vi này có thể bị phạt hành chính. Mức xử phạt được quy định tại điểm b, khoản 2, Ðiều 7 Nghị định 167/2013/NÐ-CP về xử lý hành vi vi phạm giữ gìn vệ sinh chung như sau: phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng.

LG. MAI TUẤN KIỆT