Giá khí bán cho điện sẽ tăng từ tháng 6.2009

Cập nhật ngày: 24/05/2009 - 06:58

Đề nghị tăng giá khí khô từ bể Cửu Long bán cho sản xuất điện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã được Thủ tướng chấp thuận và sẽ áp dụng từ ngày 1.6.2009.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vừa ký công văn  gửi Bộ Công thương, Bộ Tài chính và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình tăng giá khí bán cho điện. 
Cụ thể, từ ngày 1.6.2009, giá khí khô bể Cửu Long bán cho sản xuất điện là 2,98USD/triệu BTU. Từ ngày 1.4.2010 giá bán khí khô bể Cửu Long bán cho sản xuất điện sẽ bằng giá khí từ bể Nam Côn Sơn, bằng 3,55 USD/triệu BTU. Các năm tiếp theo, giá khí khô từ bể Cửu Long bán cho sản xuất điện sẽ tăng 25%/năm.

Chi phí bảo dưỡng hệ thống khí tăng

Các mức giá khí trên được phê duyệt trên cơ sở kiến nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hồi cuối tháng 4 vừa qua và đã được sự nhất trí của Bộ Công thương và Bộ Tài chính. Tuy nhiên, thời điểm áp dụng mức giá mới  được chấp thuận lùi 1 tháng so với kiến nghị áp dụng từ 1.5.2009 của đơn vị trên.
Hiện nay, khí từ bể Cửu Long cung cấp cho các nhà máy điện có giá 2,0USD/tr.BTU. Khi tăng giá khí, các nhà máy điện sử dụng nguồn khí này sẽ bị đội chi phí khá nhiều. Đó là các nhà máy điện Phú Mỹ 1, công suất 900MW thuộc Công ty TNHH một thành viên nhiệt điện Phú Mỹ, 100% vốn của EVN, và nhà máy của Công ty CP nhiệt điện Bà Rịa do Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm cổ phần chi phối trên 51%. 
Với mức tăng này, chi phí sản xuất của các nhà máy điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ đội thêm khoảng 238 tỷ đồng. Chi phí mua khí của các nhà máy điện thuộc khu vực Đông Nam bộ nói chung trong năm 2009 sẽ tăng 1,8%, tức 13 triệu USD. 
Khí Cửu Long là khí đồng hành, thu gom cùng với việc khai thác dầu từ mỏ Bạch Hổ và mỏ Rạng Đông. Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống dẫn khí từ bể Cửu Long vào các nhà máy đã tăng cao. Phần thu ngân sách từ nguồn khí này cũng được điều chỉnh tăng, từ mức 5cents/m3 trong năm 2008 lên 7,2cents/m3 năm 2009. Trong khi đó, giá khí này bán cho sản xuất điện thấp hơn giá khí từ các nguồn khác. 
Tỷ trọng của khí khô từ bể Cửu Long cung cấp cho sản xuất nhiệt điện khí là nhỏ, chỉ chiếm 8,76% trong năm 2009 và dự kiến chiếm 5,81% trong năm 2010. 
Bộ Công thương và Bộ Tài chính  đều cho rằng, mức tăng giá khí như trên là không lớn, phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá điện và vẫn đảm bảo mức tăng giá điện của năm 2009 đã được phê duyệt.

(Theo Vietnamnet)