BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hỗ trợ người thất nghiệp học nghề tối đa 300 ngàn đồng/tháng

Cập nhật ngày: 24/05/2009 - 09:21

Ngoài việc được hưởng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của 6 tháng liền kề trước khi bị mất việc làm, người thất nghiệp còn được hưởng nhiều hỗ trợ khác từ Quỹ BHTN, trong đó được hỗ trợ học nghề tối đa không quá 300.000 đồng/người/tháng.

Lao động thất nghiệp được tư vấn học nghề

Theo Thông tư số 96/2009/TT- BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Quỹ BHTN do Bộ Tài chính mới ban hành, hàng năm ngân sách địa phương và ngân sách trung ương sẽ trích một khoản tiền theo quy định để hỗ trợ Quỹ BHTN. Riêng năm 2009, ngân sách trung ương bảo đảm toàn bộ nguồn kinh phí hỗ trợ Quỹ.

Việc chi hỗ trợ học nghề được căn cứ theo quyết định của cơ quan lao động về hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Chi hỗ trợ tìm việc làm được căn cứ theo quyết định của cơ quan lao động và hợp đồng về tư vấn, giới thiệu việc làm của cơ quan lao động và trung tâm giới thiệu việc làm.

Các khoản chi hỗ trợ này được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán cho cơ sở dạy nghề hoặc trung tâm giới thiệu việc làm, mà không chi trực tiếp cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ngoài ra, hàng tháng cơ quan Bảo hiểm xã hội trích quỹ BHTN để đóng bảo hiểm y tế cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

(Theo chinhphu.vn)