BAOTAYNINH.VN trên Google News

10% cơ sở y tế tuyến quận, huyện sẽ thanh toán BHYT theo định suất vào năm 2010

Cập nhật ngày: 16/11/2009 - 05:55

Theo lộ trình Luật BHYT, đến năm 2015, tất cả các cơ sở y tế tuyến quận, huyện đều triển khai phương thức thanh toán theo định suất là thanh toán theo một mức chi phí KCB bình quân tính trên mỗi thẻ BHYT (theo nhóm đối tượng), trừ 4 nhóm bệnh có chi phí rất lớn như chạy thận nhân tạo, ung thư, bệnh Hemophilia, bệnh rối loạn chuyển hóa sẽ có quỹ chung để thanh toán.

Người dân có thẻ BHYT chờ đến lượt khám bệnh ở bệnh viện đa khoa

Trước mắt, liên Bộ Y tế - BHXH - Bộ Tài chính đã xây dựng lộ trình để từng bước triển khai: Năm 2011 có 30% cơ sở y tế tuyến quận, huyện triển khai; Năm 2013 là 60% và năm 2015, tất cả các cơ sở y tế tuyến quận, huyện đều thực hiện thanh toán theo định suất. Riêng trong năm 2010, BHYT đang đề xuất có 10% các cơ sở y tế tuyến quận, huyện triển khai phương thức thanh toán này.

Y.K