BAOTAYNINH.VN trên Google News

10 năm, tỷ lệ lao động nữ được tạo việc làm mới đạt 64,5%

Cập nhật ngày: 17/12/2010 - 10:45

(BTNO) – Theo Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong 10 năm qua, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh việc giới thiệu và tạo việc làm cho phụ nữ thông qua Quỹ hỗ trợ việc làm. Tỷ lệ lao động nữ được tạo việc làm mới trên toàn tỉnh đến năm 2010 đạt 64,5%, vượt 14,5% so với kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Tặng Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo

Hội LH Phụ nữ luôn đi đầu trong phong trào hỗ trợ chị em xoá đói giảm nghèo và tạo việc làm, thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình bằng cách thành lập các tổ sản xuất, tổ chăn nuôi, tổ vần đổi công… góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp của lao động nữ ở khu vực thành thị còn 3,1%, số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ giảm còn 60%, đạt kế hoạch đề ra.

Nhằm tăng cường số phụ nữ được vay vốn tín dụng ưu đãi để tạo việc làm, Ngân hàng Chính sách – Xã hội thực hiện cho vay theo phương thức uỷ thác cho các tổ chức tín dụng, tổ chức CT-XH theo hợp đồng uỷ thác hoặc trực tiếp cho vay. Từ nguồn vốn này, hằng năm có hàng ngàn phụ nữ thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

PHƯƠNG LY