BAOTAYNINH.VN trên Google News

10 tháng, kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 12% so KH năm

Cập nhật ngày: 06/11/2010 - 01:18

(BTNO) - Theo Sở Công thương, trong tháng 10.2010, kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 105,089 triệu USD, so tháng trước giảm 1,82%. Nhìn chung, hoạt động xuất khẩu trong tháng của các khu vực kinh tế đều giảm so tháng trước và các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu đều giảm.

Tuy nhiên, luỹ kế kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đạt 733,656 triệu USD, so cùng kỳ tăng 40,22%, so kế hoạch năm tăng 12,87%. Hoạt động xuất khẩu của các khu vực kinh tế tăng trưởng cao so cùng kỳ, hầu hết các mặt hàng chủ yếu có tốc độ tăng trưởng cao. Trong đó, mặt hàng tinh bột mì (sắn) về trị giá tăng 55% so cùng kỳ nhưng về lượng giảm 2,02%; Cao su  trị giá tăng 74,19%, lượng tăng 16,45%; hạt điều nhân: trị giá tăng 24,18%, lượng tăng 11,72%.

10 tháng, xuất khẩu cao su: trị giá tăng 74,19%, lượng tăng 16,45%

Cũng trong tháng 10.2010, kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 56,146 triệu USD, so tháng trước giảm 5,74%. Hoạt động nhập khẩu trong tháng của các khu vực kinh tế đều giảm so tháng trước. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên phụ liệu sản xuất, có trị giá chiếm tỷ trọng 82,1%/ tổng kim ngạch nhập khẩu.

Luỹ kế 10 tháng đạt 436,03 triệu USD, so cùng kỳ tăng 47,25%, so kế hoạch năm tăng 36,26%. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu tăng cao, trong đó mủ cao su, hạt điều nguyên liệu, máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu sản xuất có mức tăng cao nhất (129,53%) và chiếm tỷ trọng là 84,48%/ tổng kim ngạch nhập khẩu.

PHƯƠNG LY