Pháp luật   Tin tức

Gò Dầu:

100% đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai được giải quyết đúng thời gian 

Cập nhật ngày: 02/10/2020 - 21:33

BTNO - Chiều 2.10, Thường trực HĐND huyện Gò Dầu tổ chức đoàn giám sát chuyên đề về tình hình tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của người dân liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh buổi giám sát.

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2020, UBND huyện Gò Dầu đã ban hành 6 công văn chỉ đạo trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 39 đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai. Qua đó, các đơn khiếu nại, tố cáo được chuyển đến các cơ quan chuyên môn giải quyết đạt 100%, đúng theo thời gian qui định.

Trong thời gian tới, huyện Gò Dầu sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết về việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, là giải quyết nhanh, dứt điểm những khiếu nại, tố cáo không để tồn động, kéo dài gây ảnh hưởng xấu trong xã hội.

Trọng Cầu